Halluks Valgus (Bunyon)

HALLUKS VALGUS (BUNYON) Ayağın en sık görülen deformitelerinden biri olmasına rağmen çoğu zaman ihmal edilen ve zamanla diğer parmakların deformitesine de yol açan ağrılı bir ayak deformite hastalığıdır. Ayak baş parmağı kenarındaki bir yumru şeklinde bir çıkıntı şeklinde kendini gösterir. Aslında bu yeni oluşan bir kemik değil birinci tarak kemiğinin ön kısmının ayak iç tarafına…

Halluks Rijidus (Ayak Başparmak Kireçlenmesi)

HALLUKS RİJİDUS (AYAK BAŞPARMAK KİREÇLENMESİ) Ayak başparmağı ekleminin kireçlenmesi olarak ta bilinen bir eklem hastalığıdır. Eklemde ağrı, kemik çıkıntılar oluşması ve eklem hareketlerinde kayıp ile kendini gösterir. Rijidus kelimesi sertlik, hareketsizlik anlamı vermektedir. Çoğu zaman bunyon (halluks valgus) ile karıştırılabilmektedir. Hasta ilerleyici bir hastalıktır ve ileri dönemlerde ağrı artmakta ve eklem hareketi yok derecesine ilerleyebilmektedir.…

Terzi Ayağı (Bunyonet)

TERZİ AYAĞI (BUNYONET) Sık görülmeyen bir ayak deformitesi olmakla birlikte ayağın 5. parmağının (en dış yandaki parmak) uç kısmının dış yana doğru yumru şeklinde çıkması şeklinde kendini gösterir. Eski zamanlarda terzilerin ayaklarını dış yanı ile makineleri kullanması ile ilişkilendirildikleri için Terzi ayağı (Tailor’s bunion) olarak ta adlandırılır. Kalıtımsal geçiş bu hastalıkta sıktır. Halk arasında “Taraklı…

Morton Nöroma

MORTON NÖROMA Genellikle ayak parmaklarında ve de özellikle orta parmaklarda keskin yanıcı ağrı ve uyuşma ile kendini gösteren bir hastalıktır. Tam bir sinir tümörü olmamakla birlikte sinir çevresini saran yoğun fibröz doku (perinöral fibrozis) nedeniyle oluşur. Genellikle 40 yaş üstü kadın popülasyonunda sık gözlenir. Nadiren çift ayakta gözlenir. Birçok ayak hastalığı ile karışabilir. Genellikle 3.…

Düz Tabanlık (Pes Planus)

DÜZ TABANLIK (PES PLANUS) Ayak tabanı iç kısımdaki olması gereken kavisin olmaması durumuna düz tabanlık denir. Çoğu aile polikliniğe çocuklarını içe basma şikayetiyle getirebilmektedir. Çocukluk çağından itibaren görülen düz tabanlık kendi içinde elastik (fleksibl) ve sert (rijid) olarak ikiye ayrılır. Hastaların yaklaşık % 95’i elastik düz tabanlıktır. Bunun dışında ileri yaşlarda özellikle tek taraflı olan…